Sustainable คืออะไร  

Sustainable หรือ Sustainable Development เป็นแนวความคิดในการพัฒนาที่นำไปสู่ความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็น สังคมที่ดี อากาศที่บริสุทธิ รวมไปถึง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ให้กับคนเจเนอเรชั่นถัดไป  

ภายใต้โครงการ “ Sustainable SOciety Initiatives สร้างสังคมส่งต่อความยั่งยืน “

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย ร่วมกับ บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด (EN-Technology Consultants Co., Ltd.) จัดกิจกรรม CSR ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียน โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ และชุมชนโดยรอบ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการลดมลพิษด้วยวิธีการแยกขยะ และ การทำน้ำหมักชีวภาพจากฮอร์โมนไข่เพื่อลดการใช้สารเคมีและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน รวมไปถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างรายได้จากบอกเล่าเรื่องราวของตนเองและชุมชนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยพนักงานมืออาชีพของ SO

ส่งต่อองค์ความรู้และแก้ไขปัญหาของชุมชน  

 นอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนได้เห็นถึงความสำคัญในการลดมลพิษ ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มช่องทางในการหารายได้แล้ว SO ยังเล็งเห็นถึงข้อจำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน ที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วย ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาน้ำท่วมขังภายในบริเวณโรงเรียนและวัดบ้านกาหลง ปัญหาระบบน้ำภายในโรงเรียนทั้งการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนเป็นต้น SO จึงได้จัดทีมเข้ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน คุณครูแและบุคลากรภายในโรงเรียนรวมไปถึงผู้คนในชุมชนได้ใช้ประโยนต์ร่วมกัน อาทิเช่น  

  • แก้ไขระบบน้ำดื่มภายในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ  
  • ปรับปรุงระบบน้ำในแปลงผักสวนครัวของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  • ปรับปรุงระบบน้ำและอาหารพร้อมเสริมกรงเลี้ยงไก่ไข่  
  • ปรับปรุงโรงเพาะเห็ด ให้สามารถใช้งานได้จริง 
  • และแก้ไขระบบระบายน้ำหลักของโรงเรียน  

นอจากนี้ SO ยังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในการประกอบอาหารกลางวันเพิ่มเติมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงเรียน และยังได้มอบทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียน เพื่อเป็น  


“ SO เชื่อว่าการมอบองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่สังคมที่ยั่งยืน “


@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION