บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO พร้อมกับกลยุทธในการเติบโตทางธุรกิจ Journey to Next-Level Outsourcing ที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการยกระดับ พัฒนาในทุกภาคส่วนของ บริษัท Outsource ผ่าน 3 Empower โดยมีจุดมุุ่งหมายเพื่อ การ Transform องค์กรให้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การบริหารงานของลูกค้า หรือ Strategic Partner อย่างเต็มตัว 

คุณณัฐพล วิมลเฉลา กล่าวว่าในปัจจุบัน หรือในอนาคต สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ Trend การใช้ บริษัท Outsource เพื่อการบริหารงาน เนื่องจากในหลายๆบริษัท หันมามองเรื่องการบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนมากขึ้น จึงเกิดเป็นการปรับตัว และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารงานเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น สามารถโฟกัสสิ่งที่เป็นธุรกิจหลักของตัวเองได้อย่างเต็มที่

SO วางวิธีการTransform ตัวเอง จากการเป็นบริษัท Outsource Service ด้วย 3 Empower ซึ่งครอบคลุมในทุกภาคส่วนของการพัฒนาองค์กร ในการก้าวขึ้นเป็น ส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การบริหารงานให้กับลูกค้าอย่างเต็มตัว 

Empower ทั้ง 3 ส่วน ประกอบไปด้วย  

Empower Brand

โดยการรีแบรนด์จาก บริษัท Outsource ที่เน้นการสรรหาบุคลากรเป็นส่วนใหญ่ สู่การเป็น Tech-enabled Outsourcing โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาในทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของแบรนด์ SO ให้แข็งแรง พร้อมส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า   

Empower Sales

โดยการ Up Skills เซลล์สู่การเป็น Business Consult นำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ให้ลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ Pain Point ด้วยการให้ SO เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์องค์กร รวมไปถึงการจับมือกับ Partner บริษัท Tech ระดับโลก เพื่อการร่วมมือพัฒนา และที่ปรึกษาทางธุรกิจ 

Empower Operation

โดยการนำเทคโนโลยีและแนวคิดของการ Lean & Digitization เข้ามาเสริมแกร่งให้ทีมปฎิบัติการ เพิ่มความสามารถในการดูแลจัดการกระบวนการทำงานของลูกค้า ประกอบด้วย เทคโนโลยีเพื่อการ Tracking เกิดเป็นจัดการแบบ Process Engineer  

ก้าวสู่การเป็น Strategic Partner Outsourcing  

เราก้าวสู่การเป็นอีกขั้นของ Solution ให้กับลูกค้า วันนี้ SO ไม่ใช่ Outsource อีกต่อไป แต่เราคือ Strategic  Partner Outsourcing เพื่อจุดประสงค์หลักคือ

ต้องการให้ลูกค้า Focus on Core Business

อะไรที่ไม่ใช่งานหลักของลูกค้า สามารถให้ SO จัดการแทนได้ทั้งหมด เช่นกลุ่มธนาคาร หรืองานประกัน ที่จำเป็นต้องมีการคีย์เอกสาร จัดเก็บข้อมูลที่มจำนวนมากเพื่อการ Input ข้อมูลเข้าระบบ จำเป็นต้องใช้พนักงานจำนวนมาก และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ คือ พนักงานมีการ Turn Over สูง ซึ่ง SO เข้าไปจัดการในส่วนนี้ เราส่งมอบข้อมูลที่ Input ในระบบตามจำนวน Record ที่ลูกค้าต้องการ โดยที่ Monitor ได้จาก Dashboard รายวัน  

ลูกค้าสามารถ Scale – Up / Down ได้ง่าย

การใช้ SO ทำให้ลูกค้าสามารถ Scale – Up / Down ในส่วนของ Workforce ได้อย่างอิสระ เนื่องจากเป็นบุคลากรจาก SO ที่เป็น Outsource ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแบก ความเสี่ยงด้านจำนวน Workforce ในกรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนมากในระยะเวลาหนึ่ง และลดจำนวน Workforce ลงในช่วงเวลาหนึ่ง ตรงนี้ลูกค้าออกแบบได้อย่างอิสระ เพราะใช้ SO เป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มจำนวน หรือลดจำนวนแรงงานได้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถ Plan การใช้ Workforce ล่วงหน้าได้ทันที ไม่ต้องกังวลเรื่องการ Recruit พนักงานเข้ามา ว่าจะทันเวลาที่ต้องการหรือไม่ 

บริษัท outsource แบกรับความเสี่ยงแทนลูกค้า  

SO บริหารพนักงานแรงงานจำนวนหลายพันและดูแลสินทรัพย์ให้ ลูกค้ารัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของเรา ลูกค้าอุตสาหกรรมยานยนต์รายใหญ่ของเรา และลูกค้าอุตสาหกรรมค้าปลีกของเรารายหนี่ง ใช้ Workforce ที่เป็น Outsource จาก SO ซึ่งลูกค้ามี Core Business ที่ต้องจัดการอยู่แล้ว หากแต่เป้าหมายของลูกค้าเราจำเป็นต้องใช้ Workforce เพื่อ Achieve Goal

เราเป็น 1 ในกลยุทธ์ที่ทำให้ลูกค้าของเรา ประสบความสำเร็จ และเหนือกว่านั้นเรายังเป็นกลยุทธ์ในด้านการจัดการความเสี่ยงให้กับลูกค้า เนื่องจากหากลูกค้าขาดจำนวนแรงงานใน Operation ของเขา  SO สามารถส่งคนทดแทนได้ทันทีใน 3 ชั่วโมง และเราสามารถ Deliver คนงานทดแทนในแต่ละไซต์ได้มากกว่า 200 คนในกรณีฉุกเฉิน เพราะเรามีฐานข้อมูลของ Workforce  มากพอจะรองรับความเสี่ยงด้านนี้แทนลูกค้า  รวมถึงความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุที่หน้าไซต์งาน จากข้อมูลย้อนหลัง หน้าไซต์งานที่ SO ให้บริการมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า 1% ความเสี่ยงตรงนี้จึงน้อยมาก และลูกค้าไม่ต้องแบกรับ 

ใช้ Innovation ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ลูกค้าได้เสมอ  

เราเข้าไปเป็น System Integrator จากการที่ล่าสุดเราเป็น Partner กับ LAIYE ทำให้เรามี RPA ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดให้กับลูกค้า หลายๆบริษัท นอกจากจะส่งแรงงานแล้วเรายังทำระบบที่ช่วยในการทำงานเช่น ERP , OCR  เข้าไป Lean กระบวนการให้ ลูกค้าของเรา จัดการกระบวนการเรื่องเอกสารทั้งระบบ จนลูกค้าขอเรารายหนึ่ง สามารถทำรายได้เติบโต 1,000% โดยใช้พนักงานเท่าเดิม ซึ่งลูกค้าสามารถมองเราเป็น 1 ใน กลยุทธ์ขององค์กรลูกค้าได้ 

 

ในปี 2567 ต่อไปนี้ กลยุทธ์ทางธุรกิจของ SO ในจะเป็น Strategic Partner ที่มุ่งเน้นไปที่การเป็นพันธมิตรเพื่อการเป็นที่ปรึกษา วิเคราะห์จัดการกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน และการจัดการกระบวนการทางธุรกิจเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลักของลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการให้บริการหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการยานพาหนะ การจัดการข้อมูลและเอกสาร และการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ พร้อมกับการนำเทคโนโลยีในยุดปัจจุบันเข้ามาเสริม เช่น เทคโนโลยี AI, Robotic Process Automation (RPA) นอกจากนี้ SO ยังให้คำปรึกษาในเรื่องกลยุทธ์การจ้างงานและกระบวนการ LEAN เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการและขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ