Business Partner คือ ?

Business Partner คือ พันธมิตรทางธุรกิจ หรือ คู่ค้า ที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงโดยมีส่วนสำคัญในการร่วมวางแผนการทำงานและกำหนดกลยุทธ์ของบริษัทในแต่ละโปรเจค โดยบริษัทหรือองค์กรขนาดใหญ่ในปัจจุบัน ล้วนมีความต้องการในการพัฒนางานและบุคลากรในส่วนต่างๆ ที่เป็นส่วนสำคัญขององค์กร อาทิเช่น งานด้านทรัพยากรบุคคล ที่มีความซับซ้อนในการบริหารจัดการ และ งานด้านการตลาดและฝ่ายขาย ที่ต้องมีการวิเคาระห์ข้อมูลและต้องอาศัยการบริหารจัดการข้อมูลในปริมาณมาก เพื่อศึกษาพฤติกรรมและออกแบบการให้บริการที่ดีและสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นต้น ซึ่งกระบวนต่างๆ ในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็น การสรรหา การพัฒนาศักยภาพ รวมไปถึงสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ ล้วนเป็นต้นทุนและความเสี่ยงที่บริษัทต้องแบกรับหากไม่สามารถรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง   

การมีพันธมิตรทางธุรกิจ ที่สามารถแบกรับความเสี่ยงในการบริหารจัดการแทนองค์กรได้ จะทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนในการดำเนินการ และสร้างความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ  นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถลดหรือขยายขนาดองค์กรได้อย่างคล่องตัว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเปลี่นแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  

การหา พันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความชำนาญในส่วนนั้นๆเข้ามาทำงานแทน เรียกว่า Outsourcing services ซึ่งในปัจจุบันหลายบริษัทมีการเลือกใช้บริการ Outsourcing services มากยิ่งขึ้น สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากบทความ “Outsource คืออะไร ทำไมบริษัทชั้นนำจึงเลือกใช้บริการ”  

ารมี Business Partner ที่ครบวงจรส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไร

  • สามารถช่วยสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ในการดำเนินธุรกิจ  
  • มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
  • ช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการและช่วยเพิ่มผลตอบแทนทางการเงิน 
  • สามารถลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งในด้านความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk), ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) และ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ(Operational Risk) เป็นต้น 
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรและนักลงทุน 

การทำธุรกิจในยุค Marketing 6.0   

Marketing 6.0 หรือ Immersive Marketing คือการทำการตลาด้วยการผสานโลกจริง และโลกเสมือนเข้าด้วยกัน ด้วยข้อมูลจำนวนมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถาณะการณ์และช่วงเวลาต่างๆ เช่น การใช้งานสื่อโซเชียลมีเดียในแต่ละช่วงเวลา, ความสนใจในสถาณะการณ์ต่างๆของแต่ละกลุ่มบุคคล, สิ่งที่กลุ่มลูกค้ากำลังตามหา รวมไปถึงประสบการณ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับทั้งก่อนและหลังการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 

5 เทคโนโลยีสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ  

  1. Internet of Things (IoT) การเก็บรวมรวมข้อมูลของต่างๆของผู้บริโภค ทั้งพฤติกรรม,ความสนใจต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดและการพัฒนาสินค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
  2. เทคโนโลยี AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT , Canva , หรือ rytr.me ที่เริ่มมีบทบาทในชีวิตประจำวันของนักเรียนนักศึกษารวมไปถึงกลุ่มคนวัยทำงานมากขึ้น เพราะปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญ ในการเก็บรวบรวมความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ที่องค์สามารถใช้ประโยชน์ได้ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ในทุก Generations
  3. Blockchain เทคโนโลยีการจัดเก็บและดูแลข้อมูล ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยและสามารถเรียกดูข้อมูลจำนวนมากได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว
  4. เทคโนโลยี AR/VR หรือการสร้าง Interface ในสถาณการณ์ต่างๆ ได้อย่างสมจริง เป็นการเปิดให้ผู้บริโภคได้สัมผัสกับประสปการณ์การใหม่ๆ ในตัวสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น
  5. 3D Asset Creation เทคโนโลยีสำหรับออกแบบสินค้าสำหรับใช้ในโลกเสมือน ที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่มีมุลค้าในโลกจริง อาทิเช่น ไอเทมในเกมส์ออนไลน์, feature ใหม่ๆใน แอพลิเคชั่น version Premium เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามาารถใช้ออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการเฉพาะได้อีกด้วย

SO พร้อมเป็น Business Partner สำหรับการแข่งขันในยุค Marketing 6.0  

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย พร้อมในการเป็นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การเติบโตของลูกค้า ด้วยความประสบการณ์กว่า 47 ปี เราดูแลสัญญามากกว่า 700 สัญญา Retention rate 90% มีฐานข้อมูลผู้สมัครมากกว่า 200,000 ราย และมีโปรแกรมเมอร์มากกว่า  30 คนที่สามารถออกแบบโปรแกรมรวมไปถึงระบบในการทำงานได้ตามความต้องการ พร้อมด้วยการบริการที่ครอบคลุมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น Workforce Services, Digitize & Data Services, Landscape และ Car Rental Service นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับ Partners ของเราในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผสานกับการให้บริการเพื่อต่อยอดธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsource) ของเรา อาทิเช่นเทคโนโลยี Robotic Process Automation (RPA) เทคโนโลยี Enterprise AI และเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR) โดยในปี 2567 เรามุ่นเน้นพัฒนากลุ่มสินค้าใหม่ (New Product Line) ที่พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาองค์กร อาทิเช่น บริการรถยนต์ไฟฟ้า (EV) สำหรับธุรกิจรถเช่าและรถดัดแปลง บริการจัดการพลังงานทางเลือกกลุ่ม Solar Maintenance บริการจัดหาแรงงานกลุ่ม CLMV เป็นต้น   

การมี Business Partner ที่ดีนอกจากจะสามารถช่วยให้องค์กรสามารถลดต้นทุนในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร และสามารถมีผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญในการช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  

“ Unlock Possibilities, SO Here We Are ปลดล็อคทุกความเป็นไปได้ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ” 

@LINE : Consult Outsource

#SO #SIAMRAJCHATANE #UNLOCKPOSSIBILITIES #SOHEREWEARE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับบริการต่างๆของเราได้ที่

contact

#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION#SO #SIAMRAJCHATANE #OUTSURCESERVICE #OUTSOURCE #OUTSOURCEIT #OUTSOURCESOLUTION #TECHENABLEDOUTSOURCE SOLUTION