บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับประเทศ โดยใช้ Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจร หนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย จับมือกับ LAIYE ผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ (Intelligent Automation Platform) จากสิงคโปร์ ร่วมพัฒนานวัตกรรม Robotic Process Automation (RPA) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และเสริมศักยภาพของ Process การทำงานให้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทันต่อการแข่งขันในตลาดยุค Marketing 6.0

ที่ผ่านมา SO เน้นออกแบบกระบวนการและพัฒนา BPM Application ที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรทำงานได้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ทางฝ่ายวิจัยของ SO มองว่า RPA สามารถนำมาเสริมกระบวนการให้บุคลากรทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ใช้แรงและเวลาน้อยลง เช่น Project ล่าสุดที่ใช้ภายใน เพื่อให้คอมพิวเตอร์บันทึกและจัดเก็บประวัติแรงงานที่เข้ามากว่า 300 คนต่อวัน รวม 10,000 fields  โดยพนักงานคลิ๊กเมาส์เพียง 2 ครั้ง แล้วเอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นแทน นอกจากนี้ SO ยังส่งมอบโซลูชันเกี่ยวกับ Business Process Outsourcing หรือ BPO แก่พาร์ทเนอร์มากมาย โดยใช้

 

บุคลากรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยบริหารงานและรับความเสี่ยงแทนลูกค้า เน้นกระบวนการที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และได้รับการรับรองมาตรฐานโดย ISO เช่น การจัดการเอกสารลูกค้า (Customer Onboarding) การจัดการกระบวนการเคลมและจำแนกข้อมูลทางการแพทย์ (Data Entry and Medical Coding) กระบวนการธุรการต่างๆ เช่น จัดซื้อ (Procurement), จัดการทรัพย์สิน (Asset Audit) และการรับคำร้อง (Change Request) เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ SO มีความตั้งใจผลักดันนวัตกรรม Robotic Process Automation หรือ RPA เพื่อส่งมอบโซลูชันที่ดีที่สุดแก่พาร์ทเนอร์ โดย SO เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมเอาท์ซอร์สที่ให้บริการคลอบคลุมทั้ง บริการด้าน Workforce บริการด้านรถเช่าและรถดัดแปลง บริการด้านการปรับภูมิทัศน์และดูแลไม้ใหญ่ และบริการด้านเทคโซลูชันทั้ง Data Entry และ Lean & Digitization โดยทุกๆ บริการของ SO ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการสูงสุดของธุรกิจคู่ค้า 

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO กล่าวว่า “เรามีพาร์ทเนอร์หลากหลายธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน เราเห็นทั้งปัญหาและความต้องการของคู่ค้าเรารอบด้าน โดยความร่วมมือกับ LAIYE ครั้งนี้ เพื่อนำนวัตกรรม RPA มาช่วยพัฒนางานที่ต้องทำซ้ำๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนในระยะยาว อีกทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานให้ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ เรามั่นใจว่าจะส่งมอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ และพาร์ทเนอร์ของเราจะได้ประโยชน์สูงสุดจากความร่วมมือในครั้งนี้ 

 

Mr. Tauhid Abddul Jalil, General Manager (SEA) of Laiye Pte. Ltd. กล่าวว่า “LAIYE ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ SO ในการส่งมอบนวัตกรรม RPA เพื่อช่วยในการ Lean Process ในการทำงานให้มีความคล่องตัว ถูกต้อง และแม่นยำมากยิ่งขึ้น โดยเรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้พนักงานได้ทำงานร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมในการปรับตัวในยุคที่ทุกคนมีโอกาสถูก Disruption ได้ตลอดเวลา” 

Partner : https://laiye.com/en