นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

นางสาวกรองจิตรา บรรจงการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO PEOPLE

Age 44 ปี

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ค.2566 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO PEOPLE
มี.ค. 2565 – มิ.ย.2566ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ People
ก.ย. 2564 – มี.ค. 2565ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ DS
2564 – ส.ค. 2564ผู้จัดการแผนก
2563 – 2564ผู้จัดการแผนก (รักษาการ)
2561 – 2563หัวหน้าแผนกการตลาด
2560 – 2561หัวหน้าสายการตลาด