นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

นางสาวอรชร บรรลือทรัพย์

ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

Age 40 ปี

การศึกษา

  • วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สาขาการบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ย. 2564 – ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2561 – ส.ค. 2564ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
2557 – 2561หัวหน้าแผนกบัญชี