นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

นางสาวพรเพ็ญ ชินชัยวณิชกิจ

ผู้อำนวยการ สายงาน Payroll & Salary

Age 52 ปี

การศึกษา

  • โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มัธยมศึกษาปีที่ 6

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

กันยายน 2564 – ปัจจุบันผู้อำนวยการฝ่าย Payroll
2560 – สิงหาคม 2564ผู้จัดการแผนก Payroll
2550 – 2560ผู้จัดการแผนกบัญชี