นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

นางสาวสุดารัตน์ แสงสว่าง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO WHEEL

Age 48 ปี

การศึกษา

  • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สาขาบริหารธุรกิจ

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ค.2566 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจ SO WHEEL
ก.ย. 2564 – มิ.ย.2566ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ Wheel
2560 – ส.ค. 2564ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการรถเช่า