นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

นายอภิวัฒน์ เกรียงวัฒนากุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน

Age 36 ปี

Shareholding Proportion (%)

None

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ และนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

ประวัติอบรม

  • ผู้วางแผนการลงทุน (IP license) ปี 2564
  • Charter Financial Analysis (CFA) 2562
  • Credit Skill Assessment, Omega Performance ปี 2558
  • The Master Class Blitzscaling
  • e-learning CFO’s Orientation Course

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ค.66 – ปัจจุบันผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการลงทุน บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)
2565 – มิ.ย.66รองกรรมการผู้จัดการ – Investment & Project
2561 – 2564บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสหบรรษัทอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2558 – 2561นักวิเคราะห์เครดิตและธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)