นายชินภัทร จาดเจริญ

กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยี

Age 41 ปี

Shareholding Proportion (%)

None

การศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจพัฒนาซอฟท์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประวัติอบรม

  • หลักสูตร พัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA: มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Effective Personal Productivity(EPP)
  • หลักสูตร Google Adwords
  • หลักสูตร Data Analysis Expression(DAX) For Power BI
  • หลักสูตร Digital Edge Fusion Gravity(DEFG)
  • หลักสูตร Product Management Bootcamp รุ่น 1/2564 : บริษัท สคูลดิโอ จำกัด
  • หลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5

ประสบการณ์การทำงาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

ก.ค.2566 – ปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยี
2564 – มิ.ย.2566รองกรรมการผู้จัดการ – เทคโนโลยีและสารสนเทศ
2560 – 2564ผู้อำนวยการ สายงานเทคโนโลยีและพัฒนาธุรกิจ