การปรับตัวและการนำกลยุทธ์ที่เหมาะสมมาใช้เป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ การวิเคราะห์ด้วย Five Forces Model ช่วยให้เห็นภาพรวมของการแข่งขันและความท้าทายในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ หนึ่งกลยุทธ์จะช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจคุณ คล่องตัวขึ้น คือการใช้บริการ Outsourcing มีบทบาทเข้าไปช่วยให้คุณมุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักได้อย่างเต็มที่ เพิ่มความสามารถให้การขยายธุรกิจ ลดความเสี่ยงต่างๆในองค์กร และสามารถเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ทำให้ธุรกิจสามารถมุ่งเน้นที่การพัฒนาบริการหลักและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างการวิเคราะห์ Five Forces Model อุตสาหกรรมโลจิสติกส์

คู่แข่งใหม่ที่เข้ามาในตลาด (Threat of New Entrants)

อยู่ในระดับปานกลาง การเข้าสู่ตลาดต้องใช้เงินลงทุนสูงในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยี และผ่านข้อกำหนดทางกฎหมายที่เข้มงวด อย่างไรก็ตาม ยังมีโอกาสสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สามารถสร้างความแตกต่าง เช่น เทคโนโลยีใหม่, บริการเฉพาะกลุ่ม หรือพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

อำนาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ (Bargaining Power of Suppliers)

อยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ด้วยจำนวนผู้จำหน่ายที่จำกัด การให้บริการที่เฉพาะทาง และต้นทุนในการเปลี่ยนที่สูง ทำให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในการเลือกและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จำหน่าย

อำนาจการต่อรองของลูกค้า (Bargaining Power of Buyers)

อยู่ในระดับสูง ผู้ซื้อรายใหญ่สามารถกดดันเรื่องราคาได้ ผนวกกับตัวเลือกผู้ให้บริการที่มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ให้บริการต้องพยายามเสนอทั้งราคาที่แข่งขันได้และคุณภาพบริการที่โดดเด่น

ภัยคุกคามจากสินค้า/บริการทดแทน (Threat of Substitute Products or Services)

อยู่ในระดับปานกลาง จากทางเลือกในการขนส่งทางเลือกอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ทางเลือกอื่นที่สามารถใช้ได้ตามประเภทสินค้าหรือความเร่งด่วน เช่น การขนส่งทางรถไฟ ทางอากาศ และทางเรือ อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเช่นการใช้โดรนหรือระบบอัตโนมัติในคลังสินค้า และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรขนาดใหญ่เอง อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวและพัฒนาเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

การแข่งขันในอุตสาหกรรม (Industry Rivalry)

อยู่ในระดับที่สูงมาก ด้วยจำนวนผู้เล่นที่มีอยู่มากมาย ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น ผู้เล่นต้องพยายามสร้างความแตกต่างผ่านนวัตกรรม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน และการตอบสนองลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาตำแหน่งในตลาด

จากการวิเคราะห์ Five Forces Model โดยรวม อุตสาหกรรมโลจิสติกส์เผชิญปัญหาต้นทุนสูงทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน, พลังงาน, แรงงาน, และเทคโนโลยี รวมถึงการแข่งขันที่เข้มข้นจากผู้เล่นหลายราย จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมและบริการที่มีคุณภาพเพื่อดึงดูดและรักษา การใช้บริการ Outsourcing สามารถเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการและดำเนินงาน ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และให้ธุรกิจมุ่งเน้นที่กิจกรรมหลักของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

บทบาทของ Outsourcing ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมโลโลจิสติกส์ได้ยังไง

การจัดการยานพาหนะและการบำรุงรักษา บริษัทโลจิสติกส์สามารถใช้บริการ Outsourcing ในการดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนในการจัดการภายในองค์กรและรับประกันว่ายานพาหนะจะพร้อมใช้งานตลอดเวลา

การบริหารจัดการข้อมูล Outsourcing ด้านการจัดการข้อมูลเอกสาร ช่วยให้บริษัทสามารถโฟกัสที่การขนส่งและบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลภายใน

การจ้างงานและการจัดการแรงงาน การใช้บริการ Outsourcing ในการจ้างงานและการจัดการแรงงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสรรหาและฝึกอบรมพนักงาน โดยให้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดูแลกระบวนการนี้แทน ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถหาพนักงานได้ตรงตามความต้องการอย่างรวดเร็ว

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัทโลจิสติกส์สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการทำงาน เช่น ระบบการติดตามยานพาหนะ ,การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางและลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ โดยไม่ต้องลงทุนเอง

การบริการลูกค้าและการจัดการคำสั่งซื้อ Outsourcing ด้านการบริการลูกค้าและการจัดการคำสั่งซื้อ ช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ทันใจและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจกับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการใช้บริการครั้งต่อไป

การใช้บริการ Outsourcing ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน หรือการให้บริการที่ครอบคลุมและเฉพาะทาง ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างมั่นคง ดังนั้น ไม่ว่าในอุตสาหกรรมใด การใช้บริการ Outsourcing ย่อมเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า
ต.สำโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ให้บริการด้าน Lean Transformation และ Digitalization ในองค์กร ผ่านการให้คำปรึกษา ออกแบบกระบวนการ ค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสม และบริหารโครงการ โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้าสามารถโฟกัสที่ธุรกิจหลัก ปรับขนาดธุรกิจได้อย่างยืดหยุ่น ลดความเสี่ยง และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กร

ต้องการคำปรึกษา